Obchodné podmienky

Všeobecné dodacie a obchodné podmienky Poštovné a balné

Aby ste Vašu zásielku dostali určite a nepoškodenú, poverili sme doručením zásielkovú spoločnosť GLS Slovakia. Pre zníženie rizika Vaša zásielka je poistená proti poškodeniu, strate alebo odcudzeniu. Poštovné a balné činí 6,50.- Eur.

Dodacie podmienky

Všetok tovar je väčšinou na sklade a bezprostredne ho dodávame. Pokiaľ z dôvodu veľkého záujmu bude tovar výnimočne vypredaný, budeme Vás samozrejme informovať. Vašu objednávku ponecháme v evidencii a tovar Vám dodáme čo najskôr.

Čiastočná dodávka

Ak Vám nemôžeme doručiť všetok objednaný tovar v jednej zásielke, poštovné a balné za ostatné zásielky hradí naša spoločnosť.

Cenové podmienky

Všetky ceny sú platné do vydania nasledujúceho hlavného katalógu Proplast Slovakia, všetky práva vyhradené. Tlačové chyby a omyly v texte a vo vyobrazeniach sú vyhradené.

Platba za tovar

V súčasnosti dodávame tovar na faktúru so splatnosťou, alebo dobierkou po dohode.

Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom predávajúceho.

Právo na výmenu tovaru

U firmy Proplast Slovakia nepodstupujete žiadne riziko. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojní s tovarom, jednoducho nám ho zašlete na svoje náklady späť a my Vám vrátime peniaze za tovar, ktorý ste vrátili. Túto záruku poskytujeme počas 10 dní od obdržania zásielky. Tovar zašlite späť v jeho originálnom obale ako poistenú zásielku na našu adresu. Nie je možné vrátiť použitý tovar a poškodený tovar.

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa §619 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od riadneho prevzatia veci kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho (viď nižšie „Adresa pre výmenu tovaru a reklamácie“). Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. V prípade reklamácie nezabudnite k reklamovanému tovaru priložiť vyplnený reklamačný formulár a udať dôvod vrátenia. Práva a nároky zo zodpovednosti za vady má kupujúci v zmysle vyššie uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka. Práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 108/2002 Z. z. § 12 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak sa teda rozhodnete pre odstúpenie v súlade so zákonom, prosíme Vás o dodržanie nasledovných podmienok: – Oznámte nám (viď nižšie „Adresa pre výmenu tovaru a reklamácie“), že odstupujete od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. – Tovar, ktorý ste prevzali, zašlite späť na našu adresu pre výmenu tovaru a reklamácie, a to za spoločného splnenia nasledujúcich podmienok: tovar musí byť nepoškodený v pôvodnom nepoškodenom obale tovar nesmie byť použitý tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) spolu s dokladom o kúpe – Tovar, prosíme, zasielajte späť doporučene a poistený. – Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Vami označený účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. – V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok budeme žiaľ nútení neakceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Všeobecné ustanovenie

Vašou objednávkou akceptujete tieto Všeobecné obchodné podmienky. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetok tovar objednaný vo firme PROPLAST SLOVAKIA, s.r.o. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy. Vyhradzujeme si právo po vypršaní platnosti katalógu naše obchodné podmienky zmeniť. V prípade zmien obchodných podmienok zo strany banky a zásielkovej spoločnosti GLS Slovakia si vyhradzujeme právo preúčtovať tieto dodatočné náklady zákazníkom. Vzťahy upravené týmito obchodnými podmienkami sa ďalej spravujú slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom.

Adresa firmy:

PROPLAST Slovakia, s.r.o., ul. Kalinčiaka 5, PO BOX 222,  971 24,  Prievidza